Klinik for holistisk terapi

Machaon Natur Terapi ved Prija Ancher
Eksamineret Shiatzu massør, akupunktør, Reiki-healer, massør og psykoterapeut

Du kan få det bedre, uanset om det drejer sig om spændte muskler, stress eller andre problemer med krop og psyke. Eller måske trænger du bare til at blive forkælet og opleve mere velvære?
Helhedsbehandling sigter på at integrere krop, psyke og følelser for at opnå en høj grad af indre harmoni. Behandling tager udgangspunkt i dig og din situation her og nu.
Helhedsbehandling kendes også som holistisk behandling. “Holisme” er græsk og betyder læren om helhed. Alle facetter af et menneske betragtes som en vigtig del af den samlede helhed. Krop, sind og følelser hænger nøje sammen - en ubalance et af stederne bringer uorden i helheden. Det hele menneske behandles, ikke kun enkelte symptomer eller en given diagnose. Uanset lidelsen tager man hensyn til både den fysiske, følelsesmæssige og mentale tilstand.
Helhedsbehandling kræver stor opmærksomhed fra behandler og klient, og du får en øget bevidsthed om hvordan du i bund og grund egentlig går og har det.